"Васил Левски" гр. Нови Искър
Новини

Новини


Уважаеми родители,

във връзка с пандемията от COVID 19 ни предстои една изпълнена с предизвикателства учебна година. Учебната 2020/2021 година ще започне в присъствена форма за всички ученици от училището. С  цел осигуряване  на здравето и безопасността на Вашите деца сме създали следната организация за 15.09.2020 г. - началото на новата учебна година:

1. Тържествено откриване на учебната година ще има само за учениците от първи клас и децата от подготвителната група. То ще започне в 10:00 ч. Децата заедно  със своите родители трябва да са в училищния двор 10 минути по-рано. Децата и родителите им ще присъстват в двора на училището за провеждане на кратка тържествена част. След приключване на тържеството, децата заедно с учителите си, ще влязат в класните стаи за 30 мин., след това ще бъдат изведени от учителите и предадени на родителите им.

2.   Учениците от II -  XII клас няма да присъстват на краткото тържествено откриване на учебната година и те трябва да се явят в училището по определения по - долу график:    

 

График за 15.09.2020 г.

От 08:00 ч. начален курс.

 Влизането в сградата на училището ще се осъществява през централния вход отпред на голямата сграда и през входа на малката сграда от към двора ( в зависимост от разположението на кл. стая на ученика). Родителите на учениците от начален курс няма да бъдат допускани в сградата на училището. Класните ръководители на децата от втори клас ще посрещнат учениците на определените входове на  училището и ще ги въведат в класните стаи. На учениците ще бъде направен инструктаж за следващите дни,  след което ще бъдат извеждани отново от определените места.

 Учениците от трети и четвърти клас ще влизат самостоятелно до класните им стаи. Там ще им бъде проведен инструктаж с продължителност 30 минути. Учениците ще се извеждат до входовете на училището.

От 08: 30 ч. среден и горен курс.

 Влизането за тези ученици в сградата на училището ще се осъществява  през входа от към ул. Мальовица.

На  учениците среден и горен курс ще бъде проведен начален инструктаж с продължителност 30 минути.

Задължително е всички ученици да носят маски, които ще поставят в общите помещения на сградата - фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, библиотека, бюфет /освен при хранене/. В класната стая носенето на маска или шлем от ученика е по желание.

 

Педагогическият колектив на 170 СУ „Васил Левски“ благодари предварително на всички ученици, които са решили да ни уважат с цвете, но предвид ситуацията, в която се намираме, нека да бъдат закупени на децата маски, които ще ползват  всеки ден!

Пожелаваме на всички ученици и родители здрава и спорна учебна година!Уважаеми родители,
На 14.09.2020 г. от 18.00 часа ще се проведе радителска среща на следните паралелки:
VА клас, VБ клас, V В клас  в двора  на училището
VIIIA, VIIIБ клас в кинозалата на училището
Очакваме Ви!


     Уважаеми родители,
Във връзка с въведените противоепидемични мерки, родителските срещи за началото на учебната година 
на начален курс на обучение 
ще бъдат проведени по следния график:
03.09.2020 г. - III А клас
08.09.2020 г. - III Б, III В, IV Б, IV В клас
09.09.2020 г. - II А,  II Б, II В клас
10.09.2020 г. - I А, I Б, I В, IVА клас
  Родителските срещи ще се провеждат от 18,00 часа в двора на 170 СУ "Васил Левски"
при спазване на дистанция, съгласно насоките на МОН за безопасност.
Заповядайте! Ще Ви очакваме!
     

        Уважаеми родители,
На 09.09.2020 г. ( сряда) от 17.30 часа в двора на 170 СУ "Васил Левски"
ще се проведе среща с родителите на децата от подготвителната група.
Молим родителите да спазват всички ппротивоепидемични мерки срещу разпространението на Ковид и да носят лични предпазни средства.
Очакваме Ви!
Уважаеми учители и ученици,
Денят на буквите, сътворени от Светите братя Кирил и Методий, е сред най-ярките свидетелства за жаждата на нашия народ за наука духовност, за съхранено национално достайнство и традиции.
На 24 май се прекланяме пред всички учители, които са основните пазители на националните устои и със словото си изграждат духовната крепост на знанието.
Неуморно следвайте великата мисия, завещана ни от предците - да образоваме нашите деца, бъдещето на България. Пазете и ценете родния език, чрез който за отваряте прозореци на знанието към света.
Бъдете здрави, с вдъхновение следвайте мечтите си и постигайте творчески упехи!
Честит празник!

Уважаеми родители на бъдещи първокласници ,

- учебна 2020/2021 година,

приемът на ученици ще се извършва съгласно

„Система за прием на учениците в първи клас на територията на Столична община“ !

● Съгласно правилата на тази система , родителите на всички ученици, кандидатстващи в училището подават заявление /по образец ,в сроковете, съгласно обявения график от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. включително.

●Заявлението за кандидатстване за I клас по образец – изтеглете от сайта на 170 СУ “Васил Левски“ /секция „Прием първи клас“/

●Поради въведеното извънредно положение ,заявленията ще се приемат по електронен път на адрес: sou_170@abv.bg

●Изписвайте точно имейлите си, защото на тях ще Ви бъде върнат отговор с входящия номер на Вашето заявление. По този номер ,ще можете да проверите дали детето е прието в първи клас в 170 СУ “Васил Левски“.

●Във връзка с въведените мерки на извънредно положение, документите за адресна регистрация ще получим по служебен път след 21.05.2020 година.

Уважаеми родители и ученици,
Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 7317/27.03.2020 г. от Столична регионална здравна инспекция, Ви уведомявам, 
че със заповед № РД-01-154/26.03.2020 г. министърът на здравеопазването удължава срокът на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020 г. включително.
Бъдете здрави!
Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Р. България. Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек. Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес. Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и училищното ръководство. Уверяваме Ви, че всички ние-екипът на 170 СУ, работим и ще продължаваме да работим за подобряване на качеството на обучението в тези необичайни за всички нас условия. За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
Преподователския екип  по време на дистанционното обучение ще работи с плотформата на : Microsoft Teams, Viber , Школо

*    Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
*    Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху възложените от учителя задачи и усвояването на учебния материал;
*    Подгответе налично електронно устройство и свързване с интернет;
*    Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;


Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите ни цели:

*    Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
*    Насърчавайте детето да бъде активно.
*    Съдействайте на по-малките деца в използването на наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ2 и БНТ4
*    Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
*    Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерим заедно най-доброто решение.

Изпращаме Ви практически указания, които да Ви помогнат при необходимост да окажете техническа подкрепа на Вашето дете за изпълнение на поставените му задачи. Заедно с Обществения съвет работим за организиране на група за родителска взаимопомощ, която да Ви оказва подкрепа при технически затруднения за работа с платформата. Ръководството и учителите на 170 СУ Ви благодарим за Вашата съпричастност и ангажираност в учебния процес! Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на децата.

Ръководството на 170 СУ

Уважами родители,
предвид създалата се кризисна ситуация в 170 СУ "Васил Левски" 
от 16.03.2020 г. /понеделник/ обучението на учениците ще се извършва 
дистанционно, чрез използване на електронно четими учебници на издателство "Просвета",
електронен дневник "Школо" и създаване на групи в социалните мрежи  между учители и ученици!
Така създалата се ситуация важи до отмяна на кризисната ситуация.
За повече информация следете сайта на училището! 
Уважаеми родители,
родителската среща за първи клас и подготвитлна група обявена за
 12.03.2020 г. /четвъртък/ от 18.00 часа
НЕ се променя.
Заповядайте!
                                                                                                                                 от Ръководството

Уважаеми родители,
във връзка със Заповед №РД09-625/11.03.2020 г. на МОН 
дните 12 и 13 март /четвъртък и петък/ са неучебни дни за всички ученици.
Учебния процес ще бъде възстановен на 16.03.2020 г. /понеделник/.

 Уважаеми родители,

Във връзка със Заповед №РД 01-114/05.03.2020г. на МОН е обявена грипна ваканция

 от 06.03.2020 г. /петък/ до 11.03.2020 г. /сряда включително/. За периода се преустановяват учебните занятия за всички ученици.

Учебният процес ще бъде възстановен на 12.03.2020г.

Качено на: 28-FEB-2020
Новини
Заповед за организиран спорт