"Васил Левски" гр. Нови Искър

Прием в 1 клас

в първи клас
                                

                  ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ  В ПЪРВИ КЛАС !!!!!

 

            На 4.06.20 г. или  5.06.20 г. от 7.30ч. до 17.00 ч. в 170 СУ

 

-       записване на учениците,приети на първо класиране                          с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група , издаден от детска градина или училище

-       провеждане на медицински прегледи и взимане мерки за униформа.

 

В този ден родител или роднина, който води  детето до училището      ПРЕДСТАВЯ:

- здравно-профилактичен картон на детето- надписан, попълнен и заверен от личен лекар./Купува се от книжарница/

- внасяне на сума/ капаро/  за униформа

 

-       на 18.06.2020г. -до 17.00ч.- обявяване  списъци на първокласниците по паралелки   на  главен вход на училището

 

 - на 18.06.2020г. от 18ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ПО ПАРАЛЕЛКИ

 

 - на 18.06-2020г. от 18ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА И ЗА ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА !

 

                                                                                                     От Ръководството

 

 

    

                                              

170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър

   ПЪРВО КЛАСИРАНЕ  ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС  

ЗА УЧ.2020/2021г.

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ  И  КЛАСИРАНИ  ПО ВОДЕЩ   КРИТЕРИЙ ОТ ПЪРВА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

281

298

323

270

308

383

273

275

276

309

291

285

299

300

289

357

317

366

306

333

284

314

271

274

360

283

278

321

266

330

318

331

315

316

304

277

322

290

325

301

265

302

382

297

 

 

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ  И  КЛАСИРАНИ ПО ВОДЕЩ   КРИТЕРИЙ ОТ   ВТОРА  ГРУПА    СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

428

 

ПОДАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ  И  КЛАСИРАНИ ПО ВОДЕЩ   КРИТЕРИЙ ОТ   ТРЕТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

268

310

 

ПОДАЛИ  ЗАЯВЛЕНИЯ   И КЛАСИРАНИ ПО ВОДЕЩ   КРИТЕРИЙ ОТ ЧЕТВЪРТА ГРУПА СА УЧЕНИЦИ СЪС  СЛЕДНИТЕ ВХОДЯЩИ НОМЕРА:

 

356

272

329

311

286

267

282

320

336

269

324

288

326

358

287

362

363

436

 

 

 

                                                                                          Директор:....................

                                                                                                       /Пл.Димитров/                                   Уважаеми родители на бъдещи първокласници ,

- учебна 2020/2021 година, приемът на ученици ще се извършва съгласно „Система за прием на учениците в първи клас на територията на

 Столична община“ !

● Съгласно правилата на тази система , родителите на всички ученици, кандидатстващи в училището подават заявление /по образец ,в сроковете, съгласно обявения график от 21.04.2020 г. до 21.05.2020 г. включително.
●Заявлението за кандидатстване за I клас по образец – изтеглете от сайта на 170 СУ “Васил Лвски“ /секция „Прием първи клас“/
●Поради въведеното извънредно положение ,заявленията ще се приемат по електронен път на адрес: 170sou.com
●Молим Ви, да спазвате графика с посочените дати и работното време от 8:00ч до 17:00ч. Изписвайте точно имейлите си, защото на тях ще Ви бъде върнат отговор с входящия номер на Вашето заявление. По този номер ,ще можете да проверите дали детето е прието в първи клас в 170 СУ “Васил Левски“.
●Във връзка с въведените мерки на извънредно положение, документите за адресна регистрация ще получим по служебен път след 21.05.2020 година.
170 СУ „Васил Левски“ гр.Нови Искър ул.“Искърско дефиле“ № 277
---

УЧИМ СЕ ДНЕС, ЗА ДА УСПЯВАМЕ УТРЕ!!!

В ПЪРВИ КЛАС  ЗА ВАШЕТО ДЕТЕ – НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 1. Целодневно обучение от 8.00ч.  до 17.30ч.
 2. Самоподготовка след основния час или следобяд
 3. Занимания по интереси- 2 учебни часа дневно
 4. Чуждоезиково обучение – английски език 2 учебни часа седмично
 5. Обучение в модерни мултимедийни класни стаи
 6. Интерактивно обучение с електронни учебници и учебни тетрадки
 7. Екип за подкрепа и личностно развитие на учениците, включващ: педагогически съветник, психолог, ресурсни учители, логопед
 8. Богата училищна библиотека
 9. Медицинско обслужване  през целия учебен ден
 10. Участие в програми:“ Безплатна закуска“, „ Училищен плод“, „Училищно мляко“
 11. Защитена училищна среда, с постоянен видеоконтрол
 12. Училищна столова за закуска и топъл обяд
 13.  Два физкултурни салона за спорт
 14. Изкуствен терен за футбол  на открито
 15. Голям училищен двор с обособени части за игра и  почивка
 16. Обезопасен  кът за най- малките – пързалка, люлки, катерушки
 17. Факултативни учебни часове по: народни танци, компютърно моделиране, приложни и арт занимания, театрално студио, религия, изправителна гимнастика, подвижни и щафетни игри
 18. Извънкласни дейности: футбол, шах, английски език,

План-прием за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Приемът на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г. ще се извършва съгласно Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община.

През учебната 2020/2021 година в 1. клас ще има 3 (три) паралелки с по 24 ученици във всяка от тях.

На Вашето внимание предлагаме:

1.       Система за прием в първи клас на Столична община

2.       График на дейностите по кандидатстване и прием

3.       Прилежаща територия за 170 СУ „Васил Левски“ кв.Курило – улици

4.       Кандидатстване, класиране и записване

5.       Заявление за кандидатстване в 170 СУ“Васил Левски“

СТОЛИЧНА ОБЩИНА-РАЙОН „НОВИ ИСКЪР”

гр. Нови Искър, ул. “Искърско дефиле” № 123, п.к. 1281, тел.: 991-72-30; 991-72-78; факс: 991 76 23 е-mail: info@novi-iskar.bg

Разпределение на териториите за прием на учениците в първи клас в общинските училища

на територията на район „Нови Искър“

1. 170 СУ «Васил Левски» приема ученици с адресна регистрация:

- с.Кътина

- гр. Нови Искър, кв.Курило включвещ следните улици:

ул. „Оброчище“/2-28/ ; ул. „Искърско дефиле“/181-329/ и /124-194/; ул. „Върбовка“/1-11/; ул. „Веслец“ ; ул. „ Беласица“; ул. „Лалел“; ул. „Гина Кунчева“; ул. „Розова долина“; ул. „Хризантема“; ул. „Баба Тонка“; ул. „Бреза“; ул. „Витоша“; ул. „ Момина Сълза“; ул. „Бялкрем“; ул. „Топола“; ул. „Копривщица“; ул. „Козница“; ул. „Иглика“; ул.“ Иглика“; ул.„Горско пиле“; ул. „Дъб“; ул. „Петър Берон“; ул. „Светъл път“; ул. „Рубин“; ул. „Родопи“;ул. „Преслав“; ул. „Пламък“; ул. „Жеравна“; ул. „Зорница“; ул. „Балкан“; ул. „Варна“ ул.„Върбите“; ул. „Чавдар войвода“; ул. „Търговска“; ул. „Малко бърдо“; ул. „Смагово“; ул.„Нов живот“; ул. „Роден кът“; ул. „Мартеничка“; ул. „Вечерница“; ул. „Божур“; ул.„Явор“; ул. „Ливадски път“; ул. „Кременица“; ул. „Юрий Гагарин“; ул. „Космонавт“; ул.„Билка“; ул. „Голо бърдо“; ул. „Крушетата“; ул. „Александър Стамболийски“; ул.„Рила“;ул. „Пирин“; ул. „Перла“; ул. „Кипарис“; ул. „Оранжерии“; ул. „Вихрен“; ул.„Добър миле“; ул. „Стара планина“; ул.“Свежест“; ул. „Теменуга“; ул. „Градина“; пл. 1-вимай“; ул. „Св. Иван Рилски“; ул. „Шести септември“; ул. „Брезова гора“; ул. „Жълтурче“;ул. „Лозарска“; ул. „Кокиче“; ул. „Ласка“; ул. „Кестен“; ул. „Циклама“; ул. „Мимоза“;ул.„Връх могилата“; ул. „Славейче“; ул. Надежда“

 

ПРЕДСТОЯЩИ ВАЖНИ ДАТИ

От 15.04.2020г. до 15.05.2020г.- подаване на Заявление от родителите за участие в I-во класиране и необходими документи по КРИТЕРИИТЕ за прием.

 на 3.06.2020г.-17ч.- обявяване списък с приетите ученици от I-во класиране

От 4.06.20 г. до 5.06.20 г. от 7.30ч. до 17.00 ч. в 170 СУзаписване на учениците,приети на първо класиране  с оригинал на Удостоверение за завършена подготвителна група , издаден от детска градина или училище, оригинал и копие на акт за раждане ,  представяне на - необходимите документи за доказване на посочените КРИТЕРИИ в заявлението/ако не са представени до 15.05.2020 г./

  провеждане на медицински прегледи и взимане мерки за униформа.

В този ден родител или роднина, който води  детето до училището      ПРЕДСТАВЯ:

- здравно-профилактичен картон на детето- надписан, попълнен и заверен от личен лекар./Купува се от книжарница/

- внасяне на сума/ капаро/  за униформа

на 18.06.2020г. -до 17.00ч.- обявяване  списъци на първокласниците по паралелки на  главен вход на училището и интернет-страница на 170 СУ

на 18.06.2020 г. от 18.00ч. РОДИТЕЛСКА СРЕЩА по паралелки в класни стаи.