"Васил Левски" гр. Нови Искър

Нормативни документи

Нормативни документи
УВЕДОМЛЕНИЕ на доставчиците и изпълнителите на външни услуги на 170 Средно училище „Васил Левски“, гр. Нови Искър във връзка с обработване на личните им данни в качеството им на субекти на данни
Публикувано на: 06 - 04 - 2022
УВЕДОМЛЕНИЕ на учениците в 170 Средно училище „Васил Левски“, гр. Нови Искър и техните родители/настойници във връзка с обработване на техните лични данни в качеството им на субекти на данни
Публикувано на: 06 - 04 - 2022
Политика за защита на личните данни в 170 Средно училище „Васил Левски“, гр.  Нови Искър
Публикувано на: 06 - 04 - 2022
Механизъм за противодействие на тормоза и насилието
Публикувано на: 06 - 04 - 2022
Годишен план
за учебната 2021/ 2022 година
Правилник за вътрешния трудов ред на основание чл. 181 КТ,
за учебната 2021/ 2022 година
Правилник за устройството и дейността
на 170 СУ "Васил Левски"
ПРАВИЛНИК
за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 170 СУ "Васил Левски" за учебната 2021/ 2022 година
ЕТИЧЕН КОДЕКС
на 170 СУ "Васил Левски"
Извадка от правилника за  дейността на училището
за 2021/ 2022 учебна година
План програма за действие 2021 година