"Васил Левски" гр. Нови Искър

График на консултации

график консултации

               

КОНСУЛТАЦИИ НА УЧИТЕЛИТЕ ЗА ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

 

1.

Таня Трифонова

БЕЛ

 

вторник

7-ми час

304 стая

2.

Пламен Киров

БЕЛ

понеделник

8-ми час

302 стая

3.

Паулина Радева

БЕЛ

Вторник и сряда

7-ми час

206 стая

4.

Наталия Димитрова

БЕЛ

Вторник и четвъртък

7-ми час

308 стая

5.

Валентина Богданова

БЕЛ

четвъртък

8-ми час

209 стая

6.

Анжелика Йорданова

БЕЛ

вторник

7-ми час

207 стая

7.

Мира Балабанова

Математика

четвъртък

8-ми час

206 стая

8.

Илиана Симеоновска

Математека

и ИТ

понеделник

8-ми час

208 стая

9.

Десислава Иванова

Математика

понеделник

8-ми час

207 стая

10.

Стела Пенева

Математика

Вторник

8-ми час

117 стая

11.

Цветанка Станчева

Математика

и ИТ

вторник

7-ми час

118 стая

12.

Анжела Младенова

ИТ

петък

7-ми час

218 стая

13.

Евгения Евгениева

ИТ

понеделник

7-ми час

215 стая

14.

Даниела Петкова

Английски   език

четвъртък

7-ми час

121 стая

15.

Елза Журомска

Английски език

четвъртък

7-ми час

306 стая

16.

Евгения Несторова

Английски език

петък

7-ми час

307 стая

17.

Тодорка Добринова

Английски език

четвъртък

7-ми час

213 стая

18.

Даниела Шукюрлиева

Английски език

сряда

7-ми час

малка сграда

19.

Виолета Славкова

Философски цикъл

петък

7-ми час

213 стая

20.

Жана Михайлова

История

вторник

7-ми час 301 стая

21.

Катя Божинова

История

четвъртък

7-ми час

306 стая

22.

Елена Рангелова

География

понеделник

8-ми час

303 стая

23.

Сияна Василева

География

сряда

7-ми час

304 стая

24.

Ваня Димитрова

Биология

понеделник

8-ми час

209 стая

25.

 Цветан Цветанов

Физика

четвъртък

8-ми час

216 стая

26.

Силвия Атанасова

Химия

понеделник

8-ми час

210 стая

27.

Катя Стефанова

ОПИ

вторник

7-ми час

305 стая

 

28.

Красимира Такева

ОПИ и ТП

понеделник

8-ми час

14 стая

29.

Юлия Петрова

Немски език

понеделник

8-ми час

ст.306