"Васил Левски" гр. Нови Искър

Администрация

Администрация
   БИЛЯНА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА - ДИРЕКТОР
 1. Биляна Здравкова Виденова - зам. директор по УД
 2. Николина Тодорова Маркова - зам. директор АСД
 3. Анастасия Владимирова Петрова - педагогически съветник
 4. Валентин Димитров Петков - домакин

Учители по Български език и литература:
 1. Наталия Димитрова 
 2. Татяна Трифонова 
 3. Валентина Богданова
 4. Паулина Радева
 5. Пламен Киров

Учители по английски език:
 1. Виолета Гълъбова
 2. Тодорка Добринова
 3. Даниела Петкова
 4. Елза Журомска
 5. Даниела Шукюрлиева

Учители по математика, информатика и информационни технологии:
 1. Анжела Младенова - ИТ 
 2. Евгения Евгениева - ИТ
 3. Илиана Симеоновска - математика и ИТ
 4. Мира Балабанова - математика
 5. Цветанка Станчева - математика
 6. Десислава Иванова - математика
 7. Стела Пенева - математика и ИТ

Учители по история и цивилизация:
 1. Жана Михайлова
 2. Катя Божинова

Учители по география и икономика:
 1. Елена Рангелова
 2. Калоян Миленков

Учители по биология, химия, физика:
 1. Ваня Димитрова
 2. Силвия Атанасов
 3. Емилия Димитрова
Учители по икономически науки:
 1. Катя Стефанова

Учители по изобразително изкуство, музика и технологии:
 1. Диана Павликянова - музика
 2. Лили Ангелова - изобразително изкуство
 3. Красимира Такева - технологии

Учители по физическо възпитание и спорт :
 1. Соня Цикова
 2. Александър Стоянов
 3. Весела Божилова
 4. Елена Начева

Начални учители:
 1. Павлина Петрова
 2. Виктория Георгиева
 3. Цветанка Цветкова - 2 А клас
 4. Лидия Иванова - 2 Б клас
 5. Виолина Костова - 2 В клас
 6. Румяна Чакърова - 3 А клас
 7. Маргарита Начкова - 3 Б клас
 8. Веселка Илиева - 3 В клас
 9. Роза Стоянова - главен учител в начален етап - 4 А клас
 10. Диана Аспарухова - 4 Б клас
 11. Моника Николова - 4 В клас
 12. Радина Димитрова - 1 А клас 
 13. Силвия Николова - 1 А клас 
 14. Искра Генчева - 1 В клас
 15. Ивелина Велинова - 1 Г клас

Възпитатели в начален курс:
 1. Мария Никова
 2. Христина Веселинова
 3. Ралица Мирчева
 4. Ивета Петрова
 5. Венета Асенова
 6. Мария Кръстева
 7. Кристина Атанасова
 8. Наталия Велева
 9. Боряна Фирова
 10. Наталия Томова
Канцелария - контакти
Т: 02/892 30 8502/892 30 8602/892 30 81 
Адрес на училището