"Васил Левски" гр. Нови Искър

Нормативни документи

Нормативни документи
Годишен план
за учебната 2021/ 2022 година
Правилник за вътрешния трудов ред на основание чл. 181 КТ,
за учебната 2021/ 2022 година
Правилник за устройството и дейността
на 170 СУ "Васил Левски"
ПРАВИЛНИК
за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 170 СУ "Васил Левски" за учебната 2021/ 2022 година
ЕТИЧЕН КОДЕКС
на 170 СУ "Васил Левски"
Извадка от правилника за  дейността на училището
за 2021/ 2022 учебна година
План програма за действие 2021 година